Dyrehelse på agendaen

Smittsomme dyresykdommer stopper ikke ved landegrensene. Veterinærinstituttet ønsker å etablere kontakt med det mongolske veterinærinstituttet for å utveksle forskere og dermed bidra til å bekjempe smittsomme dyresykdommer.

En delegasjon fra Veterinærinstituttet, Landbruks- og matdepartementet, NIBIO og Geno besøkte Kina og Mongolia 4.-12. august. Målsettingen med besøket var å styrke kontakten med kinesiske myndigheter og bygge nye relasjoner.

-Veterinærinstituttet har god kontakt og dialog med kinesiske forskningsinstitusjoner og myndigheter, og alt ligger til rette for å videreutvikle samarbeidet, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

I år er det 50 år siden det ble opprettet diplomatiske forbindelser mellom Norge og Mongolia. Under besøket åpnet Geno, som avler kurasen norsk rødt fe (NRF) og eksporterer okesæd til Kina, digital forbindelse mellom Hamar i Norge og gårder i Kina.

Geno har inngått avtale med Sanyuan, et kinesisk statlig eid selskap som arbeider med avlsteknologi, utvikling og produksjon av meieriprodukter.

Ved hjelp av kameraer på opptil 40 gårder i Kina skal Geno kunne veilede, utveksle kunnskap, holde foredrag, og gi råd til kinesiske bønder.

-Etablering av kompetanseplattformen til Geno legger til rette for at vi kan videreutvikle vårt forskningssamarbeid i landet, sier Lenvik.

Del artikkel