Dronning Sonja til stede ved åpningen av Europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin

Denne saken er eldre enn to år

H.M. Dronning Sonja gjestet i dag den offisielle åpningen av Veterinærbygningen på Ås. Dette store bygningskomplekset huser et kraftsenter for kunnskap, undervisning, diagnostikk og beredskap mot helsetrusler hos dyr, fisk og mennesker, ofte omtalt som Én helse.

Bygningen består av 63 000 kvadratmeter og 2400 rom, og huser både NMBU og Veterinærinstituttet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen holdt alle taler åpningen.

Samlet er institusjonene i Veterinærbygningen et kraftsenter for kunnskap, undervisning, diagnostikk og beredskap mot helsetrusler hos dyr, fisk og mennesker, ofte omtalt som «Én helse».

–Vi står midt i en pandemi. Aldri har vel en global verden virket mindre, aldri har vel begrepet "Én helse" virket mer treffsikkert, og aldri har vel "biosikkerhet" eller smittevern - rett inn i disse virksomhetenes kjernevirksomhet – vært noe absolutt alle vet hva er og kan relatere seg til, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

–Som fiskeri- og sjømatminister er det en stor dag når jeg ser at selve fundamentet for mye av det vi driver med forsterkes. Veterinærinstituttet er helt sentralt for bærekraftig produksjon fra havet. Ikke minst når de gjelder fiskehelse og dyrevelferd. Fra regjeringens side satser vi mye på å ta nye steg på dette området. Og i dag er jeg tryggere på at vi skal klare det enn noen gang, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Avansert spesialbygg

NMBU og Veterinærinstituttet har fått et spesialbygg som er svært avansert og som er enestående i europeisk sammenheng. Institusjonene har viktige samfunnsroller innen veterinærmedisin, sammenhengen mellom dyre- og menneskehelse og sentrale beredskapsområder.

I lokalene kan forskerne håndtere ekstremt smittefarlig materiale på den ene siden av bygget, og ta imot og behandle folks kjæledyr og hester i millionklassen på den andre siden. Blant annet er det et smittelaboratorium for håndtering av de farligste mikroorganismene i verden, som Ebola, SARS, MERS og gulfeber.

–For Veterinærinstituttet markerer åpningen at Norge styrker sin risikobaserte beredskap for å forebygge, avverge og bekjempe helsetrusler mot fisk, landdyr og mennesker. Vi har fått et fantastisk anlegg som gir oss enda bedre muligheter til å løse vårt samfunnsoppdrag. Her er alt bygget fra grunnen for å håndtere de mest alvorlige smittestoffene, utføre effektiv diagnostikk og styrke forskningen, sier administrerende direktør Jorun Jarp i Veterinærinstituttet.

Stolt rektor

–NMBU og Veterinærinstituttet skal jobbe for bedre dyrevelferd og tryggere mat.

Vi skal avdekke mer av sammenhengene mellom dyrs og menneskers helse, og øke samfunnssikkerheten. Vi skal altså fortsette vår felles innsats for en bærekraftig fremtid. For å klare det, er en fremtidsrettet og velfungerende infrastruktur avgjørende. Det har vi nå, sa en stolt rektor Curt Rice på åpningen.

Bygningen består blant annet av et dyresykehus for smådyr med separate venterom for hund og katt. Det er også et eget dyresykehus for hest.

Med dette bygget får NMBU og Veterinærinstituttet:

  • Bedre muligheter til å drive forskning og diagnostikk på sykdommer som er alvorlige for dyr og som også kan smitte mennesker.
  • Økt satsing på veterinærmedisin, som vil gi enda bedre dyrevelferd og bedre mattrygghet.
  • Bedre undervisning. Også mulighet for sendinger over nett og dialog med fjernbrukere (studenter) under operasjonen.
  • Bygget og samlokaliseringen vil gi institusjonene mye bedre forutsetninger for å løse samfunnsoppdragene sine.

Her kan dere se en video om Veterinærinstituttets viktige samfunnsoppdrag. 

Del artikkel