Difi støtter digitalisiering av fiskeprøver

Det er nå bekreftet fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) at de støtter Veterinærinstituttets digitaliseringsprosjekt «Modernisering av prøvereisen fisk». Støtten er på 15 millioner kroner som er ca halvparten av prosjektets ramme.

-Jeg er glad for at Veterinærinstituttet nå har fått støtte fra Medfinansieringsordningen for små og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter i Difi til å få en heldigital avlesing og overføring av prøver tatt av oppdrettsfisk, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (se pressemelding på regjeringen.no/NFD).                                                 

Tilpasset Veterinærinstituttets nye rolle

-Modernisering av prøvereisen fisk vil sørge for at alle som kan ha nytte av det i Veterinærinstituttet vil kunne analysere, diskutere og dele prøveinformasjon og resultater digitalt. Det vil få stor betydning både for effektiv drift, raskere diagnostikk og for kunnskapsutviklingen vår, sier avdelingsdirektør Edgar Brun.

-Når dette er på plass, forventer jeg at Veterinærinstituttet kan utvide og forbedre våre tjenester til kunder og brukere i næring og forvaltning, inkludert å dele bilder med disse. Prosjektet er et viktig element i vårt arbeid nå med å legge om fiskediagnostikken, tilpasset en ny og viktigere rolle for Veterinærinstituttet i fiskehelse og fiskevelferd, fortsetter Edgar.

Gevinstrealisering godkjent

Veterinærinstituttet sendte inn søknad til Difi om støtte og i mars gav Difi et foreløpig tilsagn om støtte til prosjektet under forutsetning av at instituttet leverte en tilfredsstillende plan for gevinstrealisering. Formålet med medfinansieringsordningen er å finansiere ulike prosjekter innen digitalisering i offentlig sektor, der prosjektene vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, over tid. Prosjektet vil ha oppstart i mai 2019 og skal sluttføres i løpet av 2021.

Det er sannsynliggjort gevinster for Veterinærinstituttet, forvaltningen, forskning og andre brukere. Den største økonomiske effekten ligger i næringen. Basert på et estimat fra Sjømat Norge kan dette utgjøre mellom 70 til 140 millioner kroner årlig, eller 1‐2 promille av eksportverdien av laks.

Faglig spennende

Moderniseringsprosjektet åpner for en faglig nyorientering innen histopatologi for å utnytte digitale prosesser. Edgar Brun mener Veterinærinstituttet er alene i Norge om å ha posisjon, kompetanse og tilgang på data til å kunne utnytte dette på nye måter.

- Dette åpner for faglige spennende satsinger i Veterinærinstituttet med tanke på maskinlæring, automatisk avlesing, bruk av algorytmer, tolking av store datamengder osv.  Nå skal vi løfte oss på nivå og sparke ifra, og for å klare det trenger vi alle våre flinke og entusiastiske, unge som gamle, histopatologer i kollegialt samvirke med alle på instituttet, sier Brun.

Del artikkel