Diagnostiske tester: Hva sier de?

Det er behov for å overvåke og påvise sykdom på et tidlig stadium i akvakulturnæringen, og ny laboratoriemetodikk har gjort det mulig med tidlig påvisning. Men vil alltid et positivt eller negativt svar eller resultat fra laboratoriet være «sant»? Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett.

Smittsomme sykdommer er av de største tapsbringende faktorene i norsk så vel som internasjonal akvakultur. Behovet for å kunne påvise sykdom på et tidlig stadium er derfor av stor betydning for å kontrollere et utbrudd, iverksette tiltak, begrense tap og videre spredning.

Utviklingen av molekylærgenetiske metoder (PCR-metoder) hvor små mengder arvestoff ( RNA/DNA –biter) fra aktuelle smittestoff kan påvises i organprøver, vann og andre miljøprøver har muliggjort tidlig påvisning. Dette har fått stor betydning i overvåkingen av de mest sentrale infeksjonssykdommene. Denne artikkelen tar for seg om et positivt eller negativt svar eller resultat fra laboratoriet alltid er «sant». 

Last ned artikkelen(pdf)

Del artikkel