Derfor er friske norske dyr bra for klimaet

Denne saken er eldre enn to år

Klimautslippet fra norsk kjøttproduksjon vil sammenlignet med de fleste andre land være lavt. Det skyldes hovedsakelig at Norge har verdens friskeste dyr. Saken er basert på et innlegg fra Veterinærinstituttets direktør Gaute Lenvik i Nationen 18. desember. 

Lite tyder på at nordmenn vil slutte å spise kjøtt. Dermed må kjøttet vi spiser enten produseres i Norge eller importeres. Norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden. En av hovedforklaringene på dette er enkel. I Norge, og i våre naboland Sverige og Island, har vi verdens friskeste dyr.

En god indikator på dette er forbruket av antibiotika. I Norge brukes over 90% antibiotika til mennesker, og mindre enn 10% på dyr, mens tilsvarende tall for verden i snitt viser at over 70% brukes på dyr. At forbruket i Norge er lavt, er ikke fordi vi lar være å behandle, men fordi våre dyr er friske. Tuberkulose hos storfe og brucellose hos svin, geit, storfe og sau er utryddet i Norge, mens de florerer i mange andre land. Utbruddene av salmonella er sjeldne i Norge sammenlignet med de fleste andre steder.

Hvorfor er friske dyr så viktig for klimaet? Friske dyr gir lavere fôrforbruk, bedre tilvekst, økt melkeproduksjon, bedre fruktbarhet, lavere dødelighet og færre dyr blir kassert ved slakting. Fravær av sykdom gir samlet sett vesentlig lavere klimautslipp per produsert enhet. Når noen er syke trengs det flere dyr for å produsere like mye mat. Den syke andelen kan sammenlignes med biler som går på tomgang. Utslippene fortsetter selv om de ikke gjør noe nytte.

Ved å stoppe all kjøttproduksjon i Norge, uten at resten av verdens dyr blir like friske som de norske, vil klimautslippene øke nesten uansett hvilke land som skal produsere kjøttet for oss. Selv med en viss nedgang i norsk kjøttforbruk, vil avvikling av norsk kjøttproduksjon gi negativ klimaeffekt.

I Norge er det en tradisjon for at forskningsmiljøer, forvaltning og næring jobber sammen for å bekjempe sykdommer hos husdyr. Dette har vært en suksesshistorie hvor flere alvorlige dyresykdommer er utryddet eller opptrer svært sjelden. Dette gjelder også sykdommer som er vanlig forekommende i store deler av Europa og verden, og som også kan ramme mennesker.

Veterinærinstituttet vil fortette å utvikle kunnskap om god dyrehelse, slik at vi kan fortsette å ha friske dyr.

Del artikkel