Delegasjon fra Kina på besøk

En delegasjon fra Academy of Agriculture Sciences (HAAS) i Heilongjiang-provinsen i Kina besøkte Veterinærinstituttet i dag i forbindelse med et samhandlingsprogram mellom NIBIO og HAAS.  

Målet med besøket til Norge er å styrke samarbeidet mellom norske og kinesiske forskningsinstitusjoner innen landbruk, dyrehold og miljøvennlig matproduksjon.

Administrerende direktør Gaute Lenvik ønsket velkommen og avdelingsdirektør Merete Hofshagen presenterte den norske helsesituasjonen og Veterinærinstituttets arbeid innen dyrehelse generelt. Seksjonsleder Carlos Dos Neves presenterte nærmere instituttets arbeid med CWD og antibiotikaresistens, før forsker Chiek Er presenterte sin avhandling om utbredelse av influensavirus hos norske griser.

HAAS er i nord-øst i Kina og har en viktig rolle for den nasjonale mattryggheten i landet.  De har i flere år samarbeidet med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om forskning innen bærekraftig jordbruk.

Liu Di, leder av den kinesiske delegasjonen, takket for presentasjonene og besøket, samtidig som instituttet ble invitert til å besøke de i Kina i august neste år for å drøfte et videre mulig samarbeid.

Nettmelding fra NIBIO. 
Nettmelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Del artikkel