Delegasjon fra Kina imponert over norsk dyrehelse

Veterinærinstituttet fikk nylig besøk av en kinesisk delegasjon fra to selskaper knyttet til husdyrproduksjon i Kina. Formålet med besøket var å få bedre kunnskap om norsk dyrehelse og høre hvordan Veterinærinstituttet bidrar til å forebygge, påvise og bekjempe nye sykdommer som kan ha stor økonomisk innvirkning på husdyrproduksjonen.

Selskapene som besøkte Veterinærinstituttet 11. mars var Sunlong Livestock Development Co. og Sanyuan Breeding. Sunlong er et ledende nasjonalt selskap som driver avl på melkeproduserende dyr og har bygget opp hovedsystemet for melkeproduksjon i Kina. De har samarbeidet lenge med GENO.

Administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Gaute Lenvik ønsket velkommen og presenterte instituttet og vår innsats innen Én helse. Forskerne Thea Klem og Chiek Er holdt foredrag om dyrehelse i Norge og ga en oversikt over de nasjonale overvåkingsprogrammene for husdyr.

- Den kinesiske delegasjonen var veldig imponert over den gode dyrehelsen i Norge og den viktige innsatsen som gjøres av mange forskjellige aktører for å få det til. Det er store forskjeller mellom Norge og Kina når det gjelder utfordringene innen dyrehelse, men det er viktig å dele kunnskapen og erfaringene med hverandre, særlig når det kan bidra til at norske selskaper kan samarbeide med selskaper i utlandet, sa Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet. 

Del artikkel