Debatterte antibiotikaresistens på Ås

«Om det ikke er vårt problem i dag, kan det bli det i morgen», sa Merete Hofshagen, avdelingsdirektør for dyrehelse og trygg mat ved Veterinærinstituttet, i en debatt om antibiotikaresistens på Ås onsdag 13. september.

Nationen skriver at på Studentsamfunnet på Ås ble det debattert hva vi skal gjøre med framveksten av antibiotikaresistente bakterier som truer både dyr og mennesker. Hofshagen fortalte at problemet er størst utenfor Norge.

«Internasjonalt blir det brukt langt mer antibiotika på dyr enn mennesker. I Norge derimot blir 90 prosent av antibiotikumet som brukes brukt på mennesker. I USA på sin side blir opp mot 70 prosent brukt på dyr», sa Hofshagen.

Andre som deltok i debatten var konsernsjef i Nortura Arne Kristian Kolberg, debattleder Eva Nordlund fra Nationen og Audhild Slapgard, bonde og nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Hilde Lysengen Havros, prosjektleder for debattserien til Nationen, arrangerte debatten på Ås. Hun understreker at kampen mot antibiotikaresistente bakterier er en av de viktigste, kanskje den viktigste, kampen for folkehelsen.

«Det er nesten ikke mulig å se for seg at vi i framtiden risikerer å ikke kunne behandle folk for "vanlige" infeksjoner. For oss er det også naturlig å få fram landbruket og matens betydning for folkehelsen, og hvor langt vi har kommet i Norge i kampen mot antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet», sier Havros.

Du kan lese hele artikkelen i Nationen her (krever tilgang).

Mandag 17. september klokken 12.00 – 13.00 presenterer Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet hovedresultater fra overvåkingen i 2017 av antibiotikaforbruk til mennesker og dyr, samt antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat. Du finner mer informasjon om arrangementet her.

Del artikkel