Forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet oppnevnt i arbeidsgruppe som skal undersøke koronavirusets opprinnelse

Hvor kom koronaviruset SARS-COV-2 fra, hvordan kunne det spre seg slik det gjorde til en global pandemi, og hvordan kan vi stoppe framtidige pandemier som covid-19? 

Dette er blant spørsmålene en arbeidsgruppe oppnevnt av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Lancet skal undersøke om koronavirusets opprinnelse. Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, er oppnevnt i arbeidsgruppen og får ansvar for temaer knyttet til én helse.

–Vi har til hensikt å gjennomføre en grundig og dyptpløyende undersøkelse så vel av opprinnelsen som den tidlige fasen av spredning av SARS-CoV-2, uttaler dr. Peter Daszak. Han skal lede arbeidsgruppen med tolv internasjonale eksperter oppnevnt av Lancet.

Daszak er president for den ideelle organisasjonen EcoHealth Alliance soma arbeider i skjæringspunktet mellom dyr og menneskers helse samt globale miljøutfordringer. Som sykdomsøkolog har Daszak studert overføring av koronavirus i Kina og i Sørøst-Asia over flere år.

Den tidlige fasen av sykdommen

Arbeidsgruppen fra Lancet, som Daszak leder, består av tolv medlemmer som er bredt sammensatt ut fra ulike vitenskapelige disipliner og med ekspertise innen ulike fag som én helse, utbruddssporing, virologi, laboratoriesikkerhet og sykdomsøkologi. Gruppen er en del av Lancets covid-19-kommisjon som ledes av dr. Jeffrey D. Sachs fra Columbia University.

Viktig også for Norge

I arbeidsgruppen til Lancet vil dr. Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, være norsk representant. Das Neves vil få et særlig ansvar for én helse som omhandler den gjensidige avhengigheten mellom helse for mennesker, dyr og miljøet vårt.

–Veterinærinstituttet har i hele sin historie aktivt støttet opp om én helse som tilnærming for å forstå fellesutfordringene som dyr, mennesker og miljø møter. Mens vi globalt bekjemper en av de største pandemiene i moderne tid, er det viktig at vi sammen kan oppsummere hva som skjedde og hvordan for å sikre at vi alle er bedre stillet i framtiden til å hindre tilsvarende hendelser, forklarer Carlos das Neves.

Søker å forhindre den neste pandemien

Som del av arbeidet sitt vil arbeidsgruppen gjenskape tidslinjen for covid-19-utbruddet fra slutten av SARS-utbruddet i 2003 og fram til WHOs erklæring om covid-19 som en folkehelsetilfelle av internasjonal bekymring 30. januar 2020. Videre vil de analysere tilgjengelig forskning og analyser som er framsatt for hver av hypotesene om opprinnelsen til covid-19. Arbeidsgruppen vil deretter sammenligne den tidlige spredningen med tidligere tilsvarende utbrudd for å identifisere strategier som kan hjelpe mot å forebygge mot framtidige pandemier. Herunder vil forskning publisert mellom slutten av SARS-utbruddet og fram til desember 2019 bli vurdert for å se om verden kunne vært bedre forberedt på covid-19.

–Det er av stor interesse at arbeidsgruppen søker å forstå hvordan covid-19 dukket opp og ble spredd. Hvis vi forstår hvorfor og hvordan denne pandemien startet, kan vi bidra til å forhindre den neste pandemien, sier Jeffrey D. Sachs, leder for Lancets covid-19-kommisjon.

Mer informasjon om Lancet covid-19-kommisjon og om arbeidsgruppen for opprinnelsen av koronaviruset og dets medlemmer finner du her.

Se her for en beskrivelse av hvert medlem.

Carlos Goncalo Das Neves

Direktør for Forskning og Internasjonalisering
Mobilnr: 4796231702
E-post: carlos.dasneves@vetinst.no

Del artikkel