Bistår i oppklaring av yersinioseutbrudd

Veterinærinstituttet vil bistå Folkehelseinstituttet og Mattilsynet i oppklaringen av et yersiniautbruddet som ble varslet av Folkehelseinstituttet i dag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har varslet Mattilsynet og Veterinærinstituttet om at 13 personer med infeksjon forårsaket av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. De tre institusjonene vil samarbeide med aktuelle kommuneoverleger for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

-Veterinærinstituttet bistår i oppklaringen av slike utbrudd og er forberedt på å analysere prøver etter hvert som de kommer inn til oss. Det er en del av rollen vår som referanselaboratorium for denne bakterien i matprodukter, sier seniorforsker Gro Skøien Johannessen som jobber med matbakteriologi og mattrygghet ved Veterinærinstituttet.

Johannessen forklarer at yersiniabakterier er en mage- og tarmbakterie som hovedsakelig smitter via matprodukter som svinekjøtt, forurensede grønnsaker og salat, eller via ikke-desinfisert drikkevann.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

For øvrig vises det til rådene og informasjon fra Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og på Matportalen.

– Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet gjennomført intervjuer og innhentet opplysninger fra kassakvitteringer for å kartlegge hva tilfellene har spist før de ble syke. Ut fra det har vi funnet at ferdigvasket babyspinat og spinat peker seg ut som sannsynlig smittekilde, men det har så langt ikke latt seg bekrefte gjennom mikrobiologiske funn i produktet, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Les hele nettmeldingen fra Folkehelseinstituttet her.

 

Del artikkel