Best på forskning og formidling i 2021

Veterinær og seniorforsker Julie Føske Johnsen har vunnet Veterinærinstituttets forskningspris for forskning på dyrevelferd. Seniorforsker Cecilie Mejdell ble tildelt formidlingsprisen 2021 for god kunnskapsformidling. 

Forskningsprisen 2021

Veterinærinstituttets forskningspris er ment både som anerkjennelse av vinnerens innsats og som inspirasjon for andre på instituttet. For å kvalifisere på dette grunnlaget må kandidaten bl.a. ha forsket ved instituttet over lengre tid, og være blant instituttets mest innflytelsesrike forskere innen sitt/sine fagfelt.  

Seniorforsker Julie Føske Johnsen er årets prisvinner. Hun har jobbet på Veterinærinstituttet i mer enn ti år og har en betydelig vitenskapelig produksjon, bl.a. 22 vitenskapelige artikler, derav 12 som førsteforfatter. Det er stor interesse om fagområdet og forskningen rundt dette, og Johnsen er en etterspurt foredragsholder i både inn- og utland.

Formidlingsprisen 2021

Seniorforsker Cecilie Mejdell ble tildelt årets formidlingspris. Mejdell har lang fartstid som forsker ved instituttet og har latt sin kunnskap tilflyte samfunnet på ulike vis, alle verdifulle. Det er med et sterkt engasjement for å bringe faget inn i samfunnsdebatten, også potente politiske saker, og alltid som advokat for noen som ikke kan snakke for seg sjøl verken i media, i Stortinget eller i rettssalen.

Over år har Mejdell bygget opp et forskningsmiljø innen dyrevelferd som nyter faglig respekt og har verdifulle partnerskap, og fra denne posisjonen er det gjort betydelig og variert formidling samt en betydningsfull innsats for forskningsetikk.

Del artikkel