Best på forskning og formidling i 2020

Seniorforskerne Live Nesse og Magne Kaldhusdal har vunnet Veterinærinstituttets forskningspris for forskning på mattrygghet og dyrehelse. Fagansvarlig fiskehelse Brit Tørud ble tildelt formidlingsprisen 2020 for god kunnskapsformidling og som en dyktig fagperson og formidler av kunnskap og verdier.

Forskningsprisen 2020

Veterinærinstituttets forskningspris er ment både som anerkjennelse av vinnerens innsats og som inspirasjon for andre på instituttet. For å kvalifisere på dette grunnlaget må kandidaten bl.a. ha forsket ved instituttet over lengre tid, og være blant instituttets mest innflytelsesrike forskere innen sitt/sine fagfelt.  

Kriteriet som ligger til grunn for årets pris er framragende forskning over tid, som ansatt ved Veterinærinstituttet. Live Nesse og Magne Kaldhusdal har vist svært stor lojalitet til Veterinærinstituttet og hatt sin stilling her i flere tiår. De er veterinær og har gjennom hele sitt virke har vist stor interesse for mange fagfelt, vært nysgjerrig, idé- og initiativrik. De har hatt stor evne til å snakke og samarbeide med kollegaer i hele Veterinærinstituttet, både rundt egne ideer og når andre har invitert. 

Nesse og Kaldhusdal har hatt stor forståelse for instituttets samfunnsoppdrag, og evne til å identifisere og svare på behov fra næring og forvaltning. De evner fortsatt å utvikle og lede ideer fram til finansierte forskningsprosjekter på strategisk viktige områder for Veterinærinstituttet.

Formidlingsprisen 2020

Brit Tørud, vinneren av Veterinærinstituttets formidlingspris, er en dyktig fagperson og formilder av kunnskap og verdier. Hun er godt likt og høyt respektert innen så vel faglige kretser, forvaltning og næring, men også blant dyreaktivister og andre interesserte.

Tørud er en lagbygger som alltid formidler med et smil og gode, forståelige forklaringer på hvorfor akkurat dette er viktig. Det er vektlagt å inspirere og støtte opp om de unge og å bygge bro over til andre fagmiljø. Det er også hyggelig å notere at nominasjonen kommer fra flere yngre kolleger.

Tørud snakker et språk som folk forstår. Hun formidler først og fremst som en representant for faget, en ekte omdømme-bygger som bidrar til et godt arbeidsmiljø og til å synliggjøre instituttet.

Juryen for Veterinærinstituttets formidlingspris 2020 har bestått av kommunikasjonssjef Martine Røiseland fra Nærings- og fiskeridepartementet, kommunikasjonssjef Ottar Løvik fra Landbruks- og matdepartementet og kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas.

Del artikkel