Beredskapskurs - Skal styrke veterinærenes beredskapsrolle

Vegrer du deg for å foreta en feltobduksjon? Den 18.-19. mars 2020 arrangerer Veterinærinstituttet et kurs som har som mål å hjelpe veterinærer til å bli sikre i sin beredskapsrolle. Trening på en obduksjonssal er inkludert i dette kurset. Påmeldingsfrist er 29. februar.

Kurset som holdes 18.-19. mars 2020 (onsdag til torsdag) ved Veterinærinstituttet Sandnes er rettet mot praktiserende veterinærer og ansatte i Mattilsynet. De privatpraktiserende veterinærene er sammen med bøndene de viktigste aktørene innen beredskapen for å oppdage og oppklare alvorlige og nye sykdommer hos produksjonsdyrene våre. Inspektørene i Mattilsynet er også særdeles viktige brikker i beredskapen og bør ha god kjennskap til alvorlige dyresykdommer og hva som skal gjøres i felt ved mistanke om slike.

Målet med kurset er å øke kompetansen innen diagnostiske kriterier for viktige sykdommer, vurdering av organfunn ved obduksjon for målrettet prøveuttak og innsendelse, kadaverhåndtering mm. Til høsten er det også planlagt slike beredskapskurs – sted og dato blir annonsert senere.

Her finner du mer informasjon om kurset og påmelding.

Del artikkel