Bekreftet to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Veterinærinstituttet har bekreftet to nye tilfeller av skrantesjuke (CWD) på villrein i Nordfjella. Begge er voksne simler skutt under statlig felling. Diagnosen er basert på ELISA og Western Blot-undersøkelse.

På den ene ble påvisning gjort både i lymfeknuter og hjerne, mens det kun ble påvist smittestoff (prioner) i lymfeknuter hos den andre. Det er dermed 12 reinsdyr fra Nordfjella som har fått påvist CWD. Funnet samsvarer med tidligere påvisninger på villrein i dette området.

Du finner mer om statistikk for prøvetaking og annen informasjon om CWD her.

Del artikkel