Bekreftet skrantesjuke på voksen reinbukk i Nordfjella

Denne saken er eldre enn to år

Det er bekreftet et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella. Denne gangen på en voksen villreinbukk skutt under statlig felling.

Diagnosen er basert på ELISA og Western Blot-undersøkelse, og påvisning ble gjort både i lymfeknuter og hjerne. Dette tilfellet er det 9. reinsdyret påvist med CWD på Nordfjella. Funnet samsvarer med tidligere påvisninger på villrein i dette området.

Her finner du mer informasjon om statistikk for prøvetaking og annen informasjon om CWD

Del artikkel