Bekreftet skrantesjuke på to reinsdyrbukker i Nordfjella

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har overfor Mattilsynet i dag bekreftet påvisning av to nye tilfeller av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.

Veterinærinstituttet har overfor Mattilsynet bekreftet påvisning av to nye tilfeller av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.

Denne gangen på to voksne villreinbukker skutt under statlig felling henholdsvis 13. og  17. februar i år. 

Diagnosen til instituttet er basert på ELISA- og Western Blot-undersøkelse av hjerne og lymfeknute. Begge undersøkelsene gav positivt resultat i både lymfeknuter og hjernevev på begge dyrene. 

Med disse to er det funnet 17 reinsdyr påvist med skrantesjuke fra Nordfjella.

Fakta om skrantesjuke

Del artikkel