Bekreftet skrantesjuke på reinbukk i Nordfjella

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har bekreftet påvisning av et nytt tilfelle av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.

Denne gangen på en voksen villreinbukk skutt under statlig felling. Diagnosen til instituttet er basert på ELISA- og Western Blot-undersøkelse av hjerne og lymfeknute. Det ble kun påvist skrantesjuke i prøve fra lymfeknute. Dette tilfellet er det 14. reinsdyret påvist med skrantesjuke fra Nordfjella.

Aktuelle lenker

Del artikkel