Inntil videre er det begrenset laboratoriekapasitet ved Veterinærinstituttet i Oslo

På grunn av koronasituasjonen og flytting til Ås vil Veterinærinstituttet fremover ha begrenset kapasitet i diagnostikken i Oslo. Brukere må derfor beregne lengre svartid på alle analyser med unntak av mistanke om meldepliktig sykdom. Dette gjelder frem til sommerferien.

Veterinærinstituttet i Oslo tar i denne perioden ikke imot dyr til obduksjon utover der hvor obduksjon er nødvendig for å bekrefte årsak til besetningsproblem, mistanke om meldepliktige sykdommer, politisaker og dyrevelferdsaker. Ved ønske om obduksjon skal alltid dyreartsansvarlig for den enkelte dyreart kontaktes på forhånd for å avklare innsendelse evt. annen prøvetaking.

Del artikkel