Atle Lillehaug ny europeisk OIE-ekspert på fiskehelse

Atle Lillehaug ved Veterinærinstituttet er valgt inn som nytt medlem i ekspertkommisjonen for fiskehelse i Verdens dyrehelseorganisasjon (World Organisation for Animal Health – OIE).

-Jeg ser frem til å bidra i OIE til at handel med fisk og fiskeprodukter skal skje uten spredning av fiskesykdommer, sier Atle Lillehaug, seksjonsleder fiskehelse og biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Det er tredje gang forskere fra Veterinærinstituttet velges som medlemmer av OIEs ekspertkommisjon for fiskehelse. Tore Håstein har tidligere vært president, mens Brit Hjeltnes har vært medlem.

-Det er en anerkjennelse internasjonalt av at Veterinærinstituttet har kompetanse på høyt nivå innen fiskehelse og fiskesjukdommer, sier Lillehaug.

Veterinærinstituttet har også flere andre funksjoner knyttet til fiskehelse i OIE, blant annet som referanselaboratorium for lakseparasitten Gyrodactylus salaris og fiskesykdommene infeksiøs lakseanami (ILA) og pankreas sykdom (PD).

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er en av tre internasjonale standardsettende organisasjoner som er særskilt referert i SPS-avtalen under WTO. Norge er et av 181 medlemsland i OIE.

OIE har som mål å bedre dyrehelsen, og skal blant annet beskytte global handel ved hjelp av internasjonale standarder for handel med dyr og dyreprodukter, sikre åpenhet om global dyresykdomsstatus og samle inn, analysere og distribuere oppdatert vitenskapelig informasjon om dyresykdommer.

Les mer om OIE 

Spesialistkommisjonen for fiskesykdommer i OIE arbeider med å utvikle og revidere OIEs internasjonalt regelverk og standarder for fiskesykdommer. Gruppen for fiskesykdommer og de tre andre spesialistkommisjonene får også i oppgave å utrede vitenskapelige og tekniske spørsmål som medlemslandene i OIE tar opp.

Les mer om OIEs spesialistkommisjoner 

Atle Lillehaug er en av seks eksperter fra hele verden som nå er valgt av OIEs generalforsamling til spesialistkommisjonen for fiskesykdommer.

Les mer om OIEs spesialistkommisjon for fiskesykdommer 

Del artikkel