Årsrapport fra overvåkingsprogrammet for legemiddelresistens hos lakselus i Norge i 2016

Denne saken er eldre enn to år

Legemiddelresistens var fortsatt svært utbredt hos lakselus i Norge i 2016. Dette til tross for at antallet legemiddelbehandlinger sank med 41 % sammenliknet med året før.

Resultater fra overvåkningsprogrammet for legemiddelresistens hos lakselus i Norge i 2016 viste at nivået av resistens fortsatt var høyt langs hele kysten. Dette gjaldt i særdeleshet for resistens mot stoffene deltametrin, azametifos og emamektin benzoat. Det ble også sett resistens mot hydrogen peroksid, men ikke i samme utstrakte grad som mot de andre stoffene.

Antallet resepter på legmidler mot lakselus ble redusert med 41 prosent sammenliknet med 2015. En del av disse behandlingene ble erstattet med ikke-medikamentelle behandlinger. Anlegg rapporterte inn mer enn seks  ganger så mange uker, der slike behandligner hadde blitt gjennomført, sammenliknet med året før. Veterinærinstituttet gjennomfører overvåkningsprogrammet på oppdrag fra Mattilsynet.

→ Rapporten fra 2016 kan lastes ned fra denne siden.  

Del artikkel