Årsrapport 2016

Årsrapport 2016 dokumenterer et begivenhetsrikt og interessant år for Veterinærinstituttet. Faglig sett var skrantesjuke eller Chronic Wasting Disease (CWD) en stor nyhet.

Skrantesjuke ble påvist av Veterinærinstituttet for første gang i Norge, første gang i Europa og for første gang i verden på reinsdyr. Totalt påviste Veterinærinstituttet tre reinsdyr og to elger som positive med sykdommen av over 10.000 undersøkte prøver.

Videre ble fransk hjerteorm påvist for første gang i Norge hos to rever henholdsvis i Akershus og i Rogaland. Antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk kom for alvor på dagsordenen. Veterinærinstituttet ble referanse også for dansk samfunnsdebatt helt inn på Folketinget om bekjempelse av MRSA hos svin.

Forskning på lakselus med spredningsmodell, på sykdom hos rensefisk og på gjelleskader på laksefisk har sammen med sykdommene pankreas sykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) og dyrevelferd dominert innen fiskehelse.

På Ås var det i mai grunnsteinnedleggelse av det som nå er Norges største byggeplass. Og 12. oktober 2016 feiret Veterinærinstituttet 125 år i det norske samfunnets tjeneste.

Sammen med instituttets egne betraktninger om hva framtiden kan bringe, kan du lese om høydepunkter i virksomheten gjennom fjoråret i Årsrapport 2016.

Last ned Årsrapport 2016

Del artikkel