Veterinærinstituttetss årsrapport for 2015

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttets årsrapport er nå klar.

Årsrapporten er ved siden av tildelingsbrev og instruks for virksomheten (instruks for økonomi og virksomhetsstyring) det viktigste styringsdokumentet i dialogen mellom virksomhet og departement.

Nytt av året er at rapporten følger Direktoratet for Økonomistyring sin fastsatte inndeling i seks områder:

I. Leders beretning

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

III. Årets aktiviteter og resultater

IV. Styring og kontroll i virksomheten

V. Vurdering av framtidsutsikter

VI. Årsregnskap

Last ned Veterinærinstituttets Årsrapport 2015 (pdf)

Del artikkel