Den europeiske antibiotikadagen

Denne saken er eldre enn to år

18. november er den europeiske antibiotikadagen. I den anledning ønsker Veterinærinstituttet å rette fokus på én helse-perspektivet og minne om sammenhengen mellom dyr og menneskers helse i bekjempelsen av antibiotikaresistens. 

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et økende problem over hele verden, både innen human- og veterinærmedisin. I Norge er resistensproblemene så langt begrenset, sammenliknet med mange land. Dette er en situasjon vi svært gjerne vil beholde. For å det det til, kreves en innsats på ulike plan, både i Norge og gjennom internasjonalt samarbeid. 

Utvikling og spredning av resistens hos bakterier er knyttet til bruk av antibiotika. Viktige virkemiddel mot resistensutvikling og spredning er derfor en riktig, men forsiktig forbruk av antibiotika.

Europeiske antibiotikadagen

 

Fortsatt overvåking
Grunnpilaren for å beholde vår gode situasjon hos dyr her i Norge er følgelig en opprettholdelse av den generelt gode helsestatusen vi har med lite sykdom hos dyrene og lite forekomst av zoonoser (dvs. sykdom som smitter mellom mennesker og dyr), slik at det ikke blir behov for et økt forbruk av antibiotika. God overvåkning av både dyresykdommer og antibiotikaresistens er essensielt

 

Bekjempelse til tross – hvorfor har vi stadig utfordringer med ESBL?
Resistente bakterier kan importeres via mat, fôr, dyr og folk, for så å etableres i Norge. ESBL hos kylling (ESBL –dvs.  E. coli bakterier som er resistente mot betalaktam-antibiotika)  og MRSA hos svin er eksempler på dette MRSA, også kalt  «gule  stafylokokker» er Staphylococcus aureus som er resistente mot viktige antibiotika).

Utfordringen når det gjelder ESBL hos kylling er å identifisere årsaker til hvorfor bakteriene påvises i produksjonskjeden når de ikke kommer inn med import av avlsdyr. Forstår vi det vil vi kunne sett inn ytterligere tiltak for å få ned forekomsten.

 

Én helse-perspektiv
Når det gjelder MRSA, er Norge det eneste land i verden som har valgt en saneringsstrategi.  Utfordringen er å hindre introduksjon til svin via folk som kommer fra utlandet. Veterinærinstituttet ønsker å bidra til at primærhelsetjenesten på humansiden får en større bevissthet når det gjelder smitterisiko fra menneske til dyr, og fra dyr til menneske, og hvilke konsekvenser det får dersom vi glemmer én helse-perspektivet i bekjempelsen av antibiotikaresistens.

 

Folkehelseinstituttets fagseminar
I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen arrangeres det et fagseminar på Folkehelseinstituttet, hvor Veterinærinstituttet deltar med foredragsholdere. Du finner program på Folkehelseinstituttets nettsider.

Se program for seminaret.

 

Vil du lære mer om antibiotikaresistens, så kan du finne informasjon på våre temasider om antibiotikaresistens

Del artikkel