Årets viktigste spørreundersøkelse om fiskens helse er i gang

Veterinærinstituttet har nå sendt ut sin årlige spørreundersøkelse som er en viktig del av grunnlaget for Fiskehelserapporten.

Svarene i spørreundersøkelsen og en rekke andre datakilder gir grunnlaget for den nasjonale oversikten over helsesituasjonen til oppdrettsfisk og villfisk i Norge. Rapporten brukes av forvaltning, næring og innen forskning.

– Feltinformasjon og erfaringer fra fiskehelsepersonell er et svært viktig bidrag til helheten og aktualiteten til rapporten, og vi ser at resultater fra den årlige spørreundersøkelsen blir brukt av mange aktører. Vi oppfordrer derfor alle som har fått tilsendt spørreundersøkelsen om å delta, sier forsker Jannicke Wiik-Nielsen som administrerer årets spørreundersøkelse.

Det er ønskelig at fiskehelsepersonell eller inspektører i mattilsynet som ikke har fått tilsendt spørreundersøkelsen tar kontakt dersom de kunne tenke seg å delta.

I år, som i fjor, vil Veterinærinstituttet trekke en «vinner» blant dere som svarer på spørreundersøkelsen. Premien består av et bilde tatt av forsker Jannicke Wiik-Nielsen. Elektronikroskopi-bildene hennes er anerkjent og Fiskehelserapporten har de siste årene hatt hennes bilder på forsiden.

Kontakt: jannicke.wiik@vetinst.no (Emne: FHR 2022 Questback)

Del artikkel