Antibiotikaresistens-uken 18-24.nov.: Nettverket EU-JAMRAI lanserer nytt symbol i kampen mot antibiotikaresistens

Nettverket EU-JAMRAI som Veterinærinstituttet er med i, lanserer det første globale symbolet som representerer kampen mot antibiotikaresistens.Målet for den europeiske antibiotikadagen 18.november og den WHO-initierte World Antibiotic Awareness Week (WAAW) 18-24. november er å øke bevisstheten rundt det økende problemet og globale helsetrusselen som antibiotikaresistens er og oppmuntre til "best practice".

I denne forbindelse med dette lanserer nettverket EU-JAMRAI som Veterinærinstituttet er en del av et nytt symbol for å bidra til bevisstgjøring av dette globale og alvorlige helseproblemet.

Økende antibiotikaresistens er en alvorlig folkehelsetrussel og er ansvarlig for rundt 33 000 dødsfall hvert år i EU, et tall som dramatisk kan øke innen 2050 hvis det ikke blir gjort noe. Imidlertid er det foreløpig ikke en kollektiv oppfatning av hvor stort omfang dette problemet har.  

Med sikte på å øke bevisstheten i samfunnet, har EU-JAMRAI som står for European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Related Infections presentert det første globale symbolet som representerer kampen mot antibiotikaresistens. Det er ment å være like symbolsk som det røde AIDS-båndet, og bidra til å synliggjøre borgerne den alvorlige virkningen av antibiotikas tap av effektivitet.

Antibiotikaresistenssymbolet er et resultat av en designkonkurranse lansert av EU-JAMRAI.

Om vinneren og designet

Vinneren ble David Ljungberg (Sverige), en produktdesigner og artdirector som jobber innen medisin, energi og sirkulær økonomi og som er opptatt av å bygge bro over kommunikasjonsgapet mellom vitenskap og allmennheten.

Emblemet består av to ikoniske røde og hvite medisinkapsler i form av et kors, lett gjenkjennelig som medisiner, som dannes ved å sette sammen et rødt og et hvitt hjerte.

Litt om WAAW

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) har som mål å øke bevisstheten om global antimikrobiell resistens og å oppmuntre til beste praksis blant allmennheten, helsearbeidere og politiske beslutningstakere for å unngå ytterligere oppblomstring og spredning av medikamentresistente infeksjoner. Antimikrobiell motstand (AMR) oppstår når bakterier, virus, sopp og parasitter motstår effekten av medisiner, noe som gjør vanlige infeksjoner vanskeligere å behandle og øker risikoen for spredning av sykdomm, alvorlig sykdom og død. Antimikrobielle stoffer brukes til å bekjempe sykdommer hos mennesker, dyr og planter og inkluderer antibiotika, antivirale, soppdrepende og antiparasitt medisiner.

En global handlingsplan for å takle det voksende problemet med resistens mot antibiotika og andre antimikrobielle medisiner ble godkjent på Sixty-eightth World Health Assembly i mai 2015. Et av hovedmålene for planen er å forbedre bevisstheten og forståelsen av antimikrobiell resistens gjennom effektiv kommunikasjon, utdanning og opplæring. WAAW markeres årlig fra 18. til 24. november.

Del artikkel