Antallet PD-tilfeller holder seg på samme nivå

Veterinærinstituttets halvårsrapport viser at det er det registrert 55 tilfeller av pankreassykdom (PD) hos oppdrettslaks hittil i år. Til sammenligning var det registrert 50 PD-tilfeller i samme periode i fjor.

–PD er en alvorlig sykdom som gir store velferdsutfordringer for fisken og fører til store tap for oppdrettsnæringen, derfor er det gledelig at den gode trenden med færre sykdomsutbrudd holder seg. Vi i Veterinærinstituttet undersøker nå hvilke faktorer som kan ha bidratt til nedgangen, sier fiskehelseansvarlig Ewa Harasimczuk.

Variasjoner mellom produksjonsområder (PO)

Figuren under viser antall PD-tilfeller det første halvåret i perioden 2019-2022 fordelt på produksjonsområdene fra PO2 til PO7. Antallet PD-tilfeller innen samme produksjonsområde viser stor variasjon mellom år, men årets tall gir likevel håp om en reell nedgang. I Karmøy-Sotra-området (PO3) ser vi en markant nedgang med totalt 2 tilfeller så langt i år mot 16 tilfeller på samme tid i fjor.

Det er også registrert en nedgang i området Nordhordland til Stadt (P04) med 16 tilfeller så langt i år mot 24 tilfeller på samme tid i fjor. Nedgangen i området Stadt til Hustadvika (P05) fortsetter, og det er kun registrert 2 tilfeller så langt i år. Det er en oppgang i Ryfylket (PO2) med 15 tilfeller så langt i år mot 7 tilfeller på samme tid i fjor. På Nordmøre og i sørlige deler av Trøndelag (PO6) er antallet tilfeller på samme nivå som før 2021.

Antall PD-tilfeller.PNG

–Det kan være flere årsaker til fjorårets og årets nedgang. En forklaring kan være at nedgangen i noen områder i 2021 i virkeligheten bare er en forskyvning av påvisninger fra november/desember til januar/februar, forklarer Harasimczuk. En annen mulig årsak er økt bruk av den nye DNA-vaksinen mot PD.

Ved lanseringen av Fiskehelserapporten tidligere i år, visste Britt Bang Jensen (epidemiolog ved Veterinærinstituttet) foreløpige resultater som viste at den positive trenden i PO3 kunne relateres til bruken av denne nye vaksinen. Effekten av PD vaksinering og bruk av forskjellige vaksiner følges opp av Veterinærinstituttet. Resultatene er ikke klare enda.

Last ned halvårsrapporten PD her.

 

Ewa Harasimczuk

Mobilnr: +47 47329312
E-post: Ewa.Harasimczuk@vetinst.no

Del artikkel