15 nye forskningsprosjekter i desember

15 nye forskningssøknader er gitt økonomisk støtte i løpet av desember 2020. Dette er alle relevante forskningsprosjekter, enten ledet av eller med deltakelse fra Veterinærinstituttet. Det samlede budsjettet til instituttets prosjektdeler utgjør ca. 50 millioner kroner.

–Desember har vært en intens måned hvor flere aktører som finansierer forskning publiserer resultatene av sine 2020-vurderinger. Med disse resultatene har Veterinærinstituttet gode grunner til å være lykkelige, sier Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved NVI.

–Vi ser et bredt spekter av temaer som finansieres av Norges forskningsråd, Nordforsk, FHF og NORAD. Dette viser det brede omfanget av temaene vi forsker på på Veterinærinstituttet og den nasjonale og internasjonale relevansen av disse temaene for den samlede kunnskapsutviklingen på våre fagfelt. Prosjektene her har alle tema rettet mot kjernen i rollen til Veterinærinstituttet, fortsetter Neves.

Blant de nye prosjektene instituttet skal lede er et prosjekt om giftige mikroalger i norske farvann, et tema som dessverre demonstrerte sin relevans under fjorårets algeblomstring i Nord-Norge. Et nytt prosjekt innen azolresistens vil fremheve at ikke bare bakterier kan føre til resistensproblemer av global relevans. Et nytt prosjekt om smittsom lakseanemi finansiert av FHF er også et godt eksempel på hvorfor det er viktig at næringen fortsetter å jobbe sammen med kunnskapsinstitusjonene for å forstå sykdommer som utfordrer og skaper hindringer for en mer bærekraftig havbruk i Norge.

–Vi har også grunn til å være fornøyd med Horizon 2020-porteføljen, ettersom vi legger ut på et nytt COVID19-prosjekt under EJP One Health-konsortiene (som Veterinærinstituttet har vært medlem av siden 2018). I tillegg får vi nå finansiert deltakelse i et nytt internasjonalt konsortium som vil fokusere på datadrevet kontroll og prioritering av ikke-EU-regulerte smittsomme dyresykdommer, sier das Neves.

I tillegg er NVI deltaker i to nye NORAD-prosjekter under det norske programmet for kapasitetsutvikling i høyere utdanning og forskning for utvikling. Disse vil fokusere på å styrke utdanning om havbruk og fiskehelse i Vest-Afrika og implementere One Health-tilnærmingen i Etiopia og Malawi.

Mer informasjon om de enkelte prosjektene vil bli publisert på NVI-nettstedet i 2021.

 

Carlos Goncalo Das Neves

Direktør for Forskning og Internasjonalisering
Mobilnr: +47 96231702
E-post: carlos.dasneves@vetinst.no

Del artikkel