Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer kurs og webinarer for de som er interesserte.

Viltwebinar med spesielt fokus på zoonotiske agens og sykdommer som smitter husdyr
Webinar 16. november 2021:

Her finner du opptak til webinaret. Opptaket er tilgengelig til og med 7. desember 2021: 

Program (med tidspunkt i opptak):

  • 2:50: Kort innføring i viltforvaltningen i Norge ved Erik Lund
  • 14.10: Helseovervåkingsprogrammet for Vilt (ViltHOP) ved Knut Madslien
  • 31:30: Sykdommer hos hjortevilt ved Knut Madslien og Jørn Våge (CWD)
  • 1:04:10: Sykdommer hos villfugl (HPAI) ved Knut Madslien
  • 1:28:00: Sykdommer hos hare ved Turid Vikøren 
  • 1:49:10: Sykdommer hos rovdyr ved Knut Madslien
  • 2:08:20: Sykdommer og risiko knyttet til villsvin ved Carl Andreas Grøntvedt
  • 2:20:00: Oppsummering og avslutning ved Knut Madslien