Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer følgende nettbaserte kurs (webinar). For de som er interesserte: 

Serie korte webinarer første halvår av 2021

I regi av Veterinærinstituttets nasjonale kompetansesenter arrangeres en serie korte webinarer første halvår av 2021 (syv datoer) om utvalgte emner innen dyrevelferd (se program under). Hvert foredrag vil vare ca. en time.

Det er felles påmelding til alle webinarene, dvs. de som blir tatt opp som deltakere får tilsendt lenker til alle foredragene. Søknadsfrist er 5. mars 2021. 

→ Meld deg på her.


Formålet med kurset er å øke kompetansen hos veterinærer, men også folk fra andre yrkesgrupper kan melde seg på.

Dato og tid Navn på foredrag Foredragsholder

Ons. 10. mars
Kl. 14.00

Dyrevelferdsbegrepet - med velferdsutfordringer i Norge Cecilie Marie Mejdell

Tor. 11. mars 
Kl. 14.00

Hvordan måle dyrevelferd? Solveig Marie Stubsjøen

Tor. 18. mars 
Kl. 14.00

Kunnskap om morsatferd gir nye muligheter for økt dyrevelferd Julie Føske Johnsen

Ons. 24. mars 
Kl. 14.00

Ny kunnskap om kalvens behov Julie Føske Johnsen og Kristian Ellingsen

Ons. 14. april 
Kl. 14.00

Utendørs hold av husdyr – om temperaturregulering og hvordan vurdere velferdsniåvet Cecilie Marie Mejdell

Tor. 15. april 
Kl. 14.00

Hva betyr røkterfaktoren for dyrevelferden? Kristian Ellingsen

Ons. 21. april
Kl. 14.00

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferden. Risikobasering, funn og virkemiddelbruk

Torunn Knævelsrud