Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer følgende kurs og webinarer for de som er interesserte.

Ringorm på storfe - opptak fra webinar holdt 23. september 2021

Program Mykologi v/ Ellen Christensen, Veterinærinstituttet
  Epidemiologi og kliniske vurderinger av lesjoner v/ Arvid Reiersen, Veterinærinstituttet
  Forvaltning: Hva gjør Mattilsynet? Kort og praktisk fra forvaltningsveilederen v/ Marianne Tingbø, Mattilsynet
  Tidslinje: Hva skal bonden gjøre etter at det er påvist ringorm på storfe? v/ Siv Meling, RingiRog
  Sanering v/ Marita S. Raugstad, Mattilsynet
  RingiRog og samarbeidet mellom Næring, Forvaltning og Kunnskapsstøtte i Rogaland v/ Siv Meling, RingiRog.

 

Beredskapskurs - produksjonsdyr høsten 2021
Webinar 29. september kl. 10.30-13.30 Webinar 19. oktober kl. 10.30-14.10
Praktisk del 21. oktober og 10. november: 

Veterinærinstituttets nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr arrangerer beredskapskurs høsten 2021 rettet mot Sør-Norge. Inkludert i disse kursene er øvelse i obduksjon/prøvetaking. Det er ingen deltakeravgift. 

Kursene vil bestå av en praktisk del og en teoridel som vil bli gjennomført som webinarer 29. september og 19. oktober. Den praktiske delen vil bli gjennomført ved fysisk oppmøte ved Veterinærinstituttets lokaler i Sandnes 21. oktober og på Ås 10. november.

→ Program for webinarene.

Det er nå stengt for påmelding!

 • Mer informasjon om kurset

  Påmeldte får lenke til webinarene. 

  De privatpraktiserende veterinærene er sammen med bøndene de viktigste aktørene innen beredskapen for å oppdage og oppklare alvorlige og nye sykdommer hos produksjonsdyrene våre.

  Inspektørene i Mattilsynet er også særdeles viktige brikker i beredskapen og bør ha god kjennskap til alvorlige dyresykdommer og hva som skal gjøres i felt ved mistanke om slike.

  Målet med kurset er å  bidra til at deltakerne øker kompetansen innen diagnostiske kriterier for viktige sykdommer og vurderingen av organfunn ved obduksjon for målrettet prøveuttak og innsendelse, kadaverhåndtering mm. En feltobduksjon kan styrke mistanken om en alvorlig smittsom sykdom, men kan også avdekke dødsårsak, eller gi informasjon som er viktig for forebygging og behandling. Kurset vil kombinere teori og praktisk trening, samt gi praktiserende veterinærer, inspektører og Veterinærinstituttets medarbeidere mulighet for utveksling av erfaring og til å bli bedre kjent.

 

Viltwebinar med spesielt fokus på zoonotiske agens og sykdommer som smitter husdyr
Webinar 16. november 2021 kl. 12.30-15.00:

Program:

 • Kort innføring i viltforvaltningen i Norge
 • Presentasjon av Helseovervåkingsprogrammet for Vilt (ViltHOP)
 • Sykdommer hos hjortevilt
 • Sykdommer hos hare
 • Risiko knyttet mot villsvin
 • Sykdommer hos rovdyr

Mer info kommer innen 1. november. Det er kun påmeldte som får lenke til selve webinaret. Frist til påmelding er 11. november 2021!

→ Her kan du melde deg på webinaret.