Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer følgende nettbaserte kurs (webinar). For de som er interesserte: 

6. mai 2021 - Webinar om antimikrobiell resistens (AMR)

Den 6. mai 2021 kl. 14.00 blir det holdt et webinar om forekomst av AMR hos produksjonsdyr. Det blir fokus på resultater fra AMR-overvåkingen som rapporteres til EFSA (European Food Safety Authorities). Hvordan har utviklingen vært de siste fem årene og hva er status i dag?

Foredragsholder er seniorforsker og fagansvarlig antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet Anne Margrete Urdahl. 

Det er ikke krav om påmelding. For å følge webinaret → trykk på denne lenken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serie korte webinarer første halvår av 2021

I regi av Veterinærinstituttets nasjonale kompetansesenter arrangeres en serie korte webinarer første halvår av 2021 (syv datoer) om utvalgte emner innen dyrevelferd (se program under). Hvert foredrag vil vare ca. en time.

Det er felles påmelding til alle webinarene, dvs. de som blir tatt opp som deltakere får tilsendt lenker til alle foredragene.

Det er nå stengt for påmelding.


Formålet med kurset er å øke kompetansen hos veterinærer, men også folk fra andre yrkesgrupper kan melde seg på.

Dato og tid Navn på foredrag Foredragsholder

Ons. 10. mars
Kl. 14.00

Dyrevelferdsbegrepet - med velferdsutfordringer i Norge Cecilie Marie Mejdell

Tor. 11. mars 
Kl. 14.00

Hvordan måle dyrevelferd? Solveig Marie Stubsjøen

Tor. 18. mars 
Kl. 14.00

Kunnskap om morsatferd gir nye muligheter for økt dyrevelferd Julie Føske Johnsen

Ons. 24. mars 
Kl. 14.00

Ny kunnskap om kalvens behov Julie Føske Johnsen og Kristian Ellingsen

Ons. 14. april 
Kl. 14.00

Utendørs hold av husdyr – om temperaturregulering og hvordan vurdere velferdsniåvet Cecilie Marie Mejdell

Tor. 15. april 
Kl. 14.00

Hva betyr røkterfaktoren for dyrevelferden? Kristian Ellingsen

Ons. 21. april
Kl. 14.00

Mattilsynets tilsyn med dyrevelferden. Risikobasering, funn og virkemiddelbruk

Torunn Knævelsrud