Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer følgende nettbaserte kurs (webinar). For de som er interesserte: 

6. mai 2021 - Webinar om antimikrobiell resistens (AMR)

Den 6. mai 2021 kl. 14.00 ble det holdt et webinar om forekomst av AMR hos produksjonsdyr. Det ble fokus på resultater fra AMR-overvåkingen som rapporteres til EFSA (European Food Safety Authorities). Hvordan har utviklingen vært de siste fem årene og hva er status i dag?

Foredragsholder var seniorforsker og fagansvarlig antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet Anne Margrete Urdahl. 

Se opptak av foredraget her: