Veterinærinstituttets kurstilbud

Veterinærinstituttet arrangerer følgende nettbaserte kurs (webinar), uten påmelding. For de som er interesserte: 

  • 25. november 2020 kl. 12.00-14.00
    Webinar om analysemetoder og tolkning av prøvesvar

Foredragsholdere jobber med  immunologi, virologi, parasittologi og mikrobiologi ved  Veterinærinstituttet.
Klikk på denne lenken for å følge webinaret online (aktiveres 25. november, kl. 11:45). 

  • 14. januar 2021 kl. 10.00-12.00
    Webinar om sekvenseringsteknologi og hva dette kan brukes til?

Hva er det? Har vi sett det før? Er det farlig?- En introduksjon til dypsekvensering (high throughput sequencing) og anvendelser for dyrehelse og matproduksjon

Sykdomsfremkallende mikroorganismer er en stadig trussel for all matproduksjon og dyrehelse. Overvåkning og rask utbruddsoppklaring/smittesporing er essensielt for å opprettholde trygg matproduksjon, god dyrehelse/-velferd og redusere risikoen for smitte til mennesker. DNA sekvensering er et kritisk verktøy for alle disse prosessene. Nyere sekvenseringsteknologi som dypsekvensering gir mer informasjon og flere muligheter enn tidligere. Seminaret vil forklare hva dypsekvensering er, muligheter for anvendelse innen diagnostisk mikrobiologi, overvåkningsprogrammer og smittesporing i tillegg til tilgjengelig dypsekvensering ved Veterinærinstituttet i dag.  
Klikk på denne lenken for å følge webinaret online (aktiveres 14. januar 2021). 

Kurstilbudet er i regi av Veterinærinstituttets nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr.