Bli en folkeforsker

Soppinfeksjoner truer mennesker, dyr og planter. Nå er det tegn til at sopp som gir infeksjoner blir resistente mot midlene vi har for å bekjempe dem. Dette er en stor helsetrussel og det er et stort behov for mer kunnskap. Du kan bidra!

Bli en folkeforsker

Soppinfeksjoner truer mennesker, dyr og planter. Nå er det tegn til at sopp som gir infeksjoner blir resistente mot midlene vi har for å bekjempe dem. Dette er en stor helsetrussel og det er et stort behov for mer kunnskap. Du kan bidra!

Du mottar en pakke

Hjelp oss å fange soppsporer slik at vi kan forske på soppmiddelresistens. Du vil motta tre pakker i løpet av 2022/2023 som inneholder:

 • Soppsporefelle
 • Bruksanvisning
 • Et kort spørreskjema
 • En ferdig frankert konvolutt for retur

Vi sender deg en påminnelse når det nærmer seg innsamlingstidspunkt.

Soppsporefellen

Sporefellen (en spesiell tape) plasseres et sted utendørs der du bor, for eksempel i vinduskarmen. Der skal den ligge i seks timer for å fange sporer som produseres av muggsoppen Aspergillus fumigatus.

 • Soppmiddelresistens

  Mikroorganismers evne til å motstå effekten av medikamentene vi bruker for å bekjempe dem, kalles resistens.

  Man ser nå en økende tendens til at muggsopp utvikler resistens mot den viktigste gruppen av soppmidler, kalt azoler.

  Azoler brukes ikke bare til å behandle infeksjoner hos mennesker og dyr. Det er ubredt bruk av midlene til vern av planter, i industri, på golfbaner og til preservering av for eksempel treverk, frukt og blomsterløk. Forskning viser at forekomsten i miljøet kan trigge utviklingen av resistens mot azolene som brukes i human- og veterinærmedisin.

  Soppresistens er en trussel for mennesker, dyr og planter. Alt tilsier at det haster med å skaffe kunnskap om soppresistens slik at man kan lage retningslinjer for et mer bærekraftig bruk.

 • NavAzole-prosjektet

  Dette folkeforskningsprosjektet er en del av initiativet “Navigating the threat of azole resistance development in human, plant and animal pathogens in Norway” (NavAzole).

  Et tverrfaglig, internasjonalt initiativ som har som mål å undersøke hvordan sopp utvikler resistens mot den viktige soppmiddelgruppen azoler, forstå drivkreftene for resistensutvikling og kartlegge situasjonen i Norge.

  Aspergillus fumigatus er en muggsopp som kan forårsake allergi og alvorlige infeksjoner hos svekkede mennesker og dyr. Muggsoppen produserer sporer som finnes så godt som over alt i luft, jord og i miljøet for øvrig. Sporene spres lett med luften og kan gi opphav til nye sopp.

  Les mer om prosjekt her

Dame og barn monterer en sporefelle
Mann setter en sporefelle i vinduskarmen