Ny norsk forskning kartlegger omfang av muggsoppgift i fiskefôr i Kenya

Norsk forskning kan bedre forholdene for fiskeoppdrett i Kenya. Mer kunnskap om problemet kan gi den kenyanske oppdrettsfiskenæringen bedre forutsetninger for å redusere mengden av disse giftene i fiskefôret, som igjen kan påvirke vekst og helse.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har forsker Evalyn Mwihia dokumentert forekomsten av muggsoppgifter i fiskefôr i Kenya. 11.februar 2023 disputerte Mwihia. 

Evalyn Mwahiras doktorgradsarbeid ble gjennomført ved NMBU og Universitetet i Nairobi, mens de kjemiske analysene ble utført ved Veterinærinstituttet. I deler av arbeidet fokuserte hun på aflatoksin.

– Aflatoksin er den muggsoppgiften det har vært mest fokus på i tropiske land og er ansett som den giftigste, forklarer forskeren.

Les hele saken her.