Cyanobakterier: Påvisning, blandinger, helseeffekter, risikovurdering og kommunikasjon

 

Vittoria Mallia forsvarte sin avhandling "Potensial endocrine disrupting activity of cyanobacteria – possible roles for microcystins" 18. november ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet har hatt som mål å finne mer ut om beskyttelse mot hormonforstyrrende stoffer; nærmere bestemt om påvisning, blandinger(cocktaileffekter), helseeffekter, risikovurdering og kommunikasjon. Dette var en del av av PROTECTED (Protection against Endocrine Disruptors) Innovative Training Network (Marie Skłodowska-Curie ITN), hvor Vittoria var involvert som såkalt «Early Stage Researcher».

Cyanobakterier er kosmopolitiske fotosyntetiske prokaryoter, som kan danne tette ansamlinger i vannmiljøer. Noen cyanobakterielle arter er i stand til å syntetisere en rekke biologisk aktive metabolitter, inkludert potente toksiner (cyanotoksiner), og kan frigjøre dem i vannet. Vittorias prosjekt hadde som mål å undersøke det hormonforstyrrende potensialet til cyanobakterier, med spesielt fokus på mikrocystiner, som er en stor gruppe giftige cyanobakterielle peptider.

Et parallelt mål var å belyse de kjemiske strukturene til nye MC-kongenere som hun brukte en interessant kombinasjon av verktøy for, inkludert instrumentelle analyser, isotopmerking og kjemisk derivatisering. Ekstrakter fra cyanobakterier samt rene mikrocystiner viste hormonforstyrrende aktivitet. Reseptormedierte mekanismer så ikke ut til å være hovedvirkningsmekanismen for østrogen aktivitet, verken i nærvær eller fravær av mikrocystiner i cyanobakterielle ekstrakter. I stedet viste rent mikrocystin-LR (MC-LR) samt et ekstrakt fra cyanobakterien Microcystis aeruginosa som produserte MC-LR, en effekt på østradiol-biotransformasjonen.

Cyanobakterielle ekstrakter fra M. aeruginosa-stammer og rene mikrocystiner hadde også en effekt på steroidogenesen, dvs. prosessen med steroidhormonbiosyntese.