Veileder - Orientering om godkjenningsordningen for desinfeksjonsanlegg etter Vannbehandlingsforskriften

Dette orienteringsbrevet retter seg mot produsenter og leverandører av desinfeksjonsanlegg
innen akvakulturrelatert virksomhet. 

Skrivet informere nærmere om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann. Det er også en veileder til søkere og utprøvingsinstanser, som gir en veiledning i hvordan «vannbehandlingsforskriftens» krav kan oppfylles, samt hvorledes utprøvingen kan foregå.

Last ned Veiledning 2 - Orientering om godkjenningsordningen for desinfeksjonsanlegg etter "Vannbehandlingsforskriften"