Veileder - Orientering om godkjenning av UV-anlegg til akvakulturrelatert virksomhet

Dette orienteringsskrivet retter seg mot aktuelle søkere og utprøvningsinstanser som ønsker godkjenning av UV-anlegg i akvakulturrelatert virksomhet. 

Orienteringssrkivet tar for seg hvilken dokumentasjon som er viktig for UV-anlegg  som kapasitetsberegninger, driftsinstruks/manual, styringsautomatikk samt dokumentasjon for UV-sensoren. 

Last ned  Orientering om godkjenning av UV-anlegg til akvakulturrelatert virksomhet