Veileder - Desinfeksjon av vann i akvakultur

Metoder godkjent for desinfeksjon av vann til og fra akvakulturrelatert virksomhet.

 For godkjenning av metoder for desinfeksjon av vann fra/til akvakulturrelatert virksomhet gjelder forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.

I forskriftens § 10 er krav til metoder for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann angitt. Kravene til metoder er gradert etter den risiko virksomheten bidrar med for å spre smittsomme sykdommer. Følgende metoder er godkjent pr. 20.02.2017:

1. Metoder godkjent for desinfeksjon av inntaksvann til settefiskanlegg, jfr. § 10 nr. 1:

 • UV-bestråling med UV-dose ³ 25 mWs/cm2 (minimumsdose).
 • Ozonering til restozon ³ 0,1 mg/l etter 3 minutters kontakttid (gjelder for ferskvann).

2. Metoder godkjent for desinfeksjon av avløpsvann fra slakterier og tilvirkningsanlegg m.v., jfr. § 10 nr. 2:

 •  Maursyre (HCOOH) pH £ 4,0 i minimum 24 timer.
 • Maursyre (HCOOH) pH £ 3,5 i minimum 8 timer.
 • Natriumhydroksyd pH ³ 12,0 i minimum 24 timer.
 • Kjemisk felling og UV-bestråling med UV-dose ³ 25 mWs/cm2.
 • Mekanisk separering eller kjemisk felling og klorering med minimum 50 mg/l initialkonsentrasjon, og minimum 10 mg/l restklor etter minst 15 min oppholdstid.
 • Mekanisk separering og klorering med minimum 50 mg/l initialkonsentrasjon, og minimum 2 mg/l fritt klor etter minst 25 minutter oppholdstid.
 • Mekanisk separering og tilsats av oksidant produsert i elektrolytisk celle til 150 mg/l initialkonsentrasjon, og minimum 8 mg/l fritt klor etter minst 5 minutters holdetid.
 • Varmebehandling ved følgende temperatur/holdetids - kombinasjoner:
  • 65 °C i 10 minutter
  • 70 °C i 5 minutter
  • 75 °C i 4 minutter
  • 80 °C i 3 minutter
  • 85 °C i 2 minutter
  • 90 °C i 1 minutt
  • 95 °C i 45 sekunder
  • 100 °C i 30 sekunder

3. Metoder godkjent for desinfeksjon av avløpsvann fra smitteforsøksstasjoner med 2- og 3-sykdommer, jfr. § 10 nr. 3:

 • UV-bestråling med UV-dose ³ 25 mWs/cm2 (minimumsdose).
 • I tillegg godkjennes metoder for anlegg nevnt i § 10 nr. 4.

4. Metoder godkjent for desinfeksjon av avløpsvann fra smitteforsøksstasjoner med 1-sykdommer, eksotiske smittestoff, eksotiske arter, ukjent smittestoff, isolat og anlegg for oppdrett av eksotiske arter, jfr. § 10 nr. 4, 6 og 7:

 • Varmebehandling ved følgende temperatur/holdetids - kombinasjoner:
  • 80 °C i minimum 4 minutter
  • 85 °C i minimum 3 minutter
  • 90 °C i minimum 2 minutter
  • 95 °C i minimum 1 minutt
  • 100 °C i minimum 30 sekunder
 •  For ferskvann gjelder i tillegg:
  • Klorering, restklor ³ 25 mg/l etter holdetid på ³ 30 minutter.
 • For sjøvann gjelder i tillegg:
  • Klorering, restklor  35 mg/l etter holdetid på  30 minutter

5. Metoder godkjent for desinfeksjon mhp. Gyrodactylus salaris jfr. § 10 nr. 5:

 •  Filtrering gjennom «trykkløst filter» med porediameter £ 40 mm.

Last ned Veiledning 1 - Desinfeksjon av vann i akvakultur