Veileder - liste godkjent utstyr og leverandører for akvakulturnæringen

Liste over leverandører med teknisk utstyr som er godkjent i medhold av forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av intaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet §8, jf. § 11.

For godkjenning av utstyr for desinfeksjon av vann fra/til akvakulturrelatert virksomhet gjelder forskrift 20. februar 1997 nr.192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. I forskriftens §11 er minimumskrav til utstyr for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann angitt. 

Last ned listen