Veileder - Hvordan krav nedfelt i vannbehandlingsforskriften kan oppfylles

Dette orienteringsskrivet retter seg mot aktuelle søkere og utprøvningsinstanser og beskriver hvordan forskriftens krav kan oppfylles, samt hvorledes utprøving kan foregå. 

Orienteringsskrivet inneholder veiledning om funksjonsprøving/utprøving, av anlegg til typegodkjenning, rundt dokumentasjon på drifts- og dosestabilitet, funksjonsprøving av kategori 3 anlegg samt teknisk dokumentasjon, sikkerhetskrav og krav til merking av godkjente anlegg. 

Last ned Veiledning 3 - Hvordan krav nedfelt i vannbehandlingsforskriften kan oppfylles