Én helse og zoonoser

Dyrehelse og menneskehelse henger tett sammen. I de seinere år er det blitt vanlig å bruke begrepet "Én helse" (One World – One Health). Dette er et tverrfaglig begrep som skal bidra til å skape en helhetlig tilnærming til å bekjempe sykdom.

Hare. Foto: Colourbox

Zoonose

Zoonoser er betegnelsen på sykdommer som sprer seg mellom dyr og mennesker. En zoonose kan være virus, bakterier, sopp eller parasitter. Dyr kan være bærere av en slik sykdom og smittsomme uten at de selv er syke.

Eksempler på zoonoser er harepest, som smitter fra gnagere, salmonella, som er en bakterie, og rabies, som kan smitte de fleste pattedyr, men det er mest vanlig at mennesker får det fra hundebitt. Pandemier starter nesten alltid med overføring av en mikrobe fra dyr til menneske. Faktisk kommer tre av fire smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig fra dyr.