Lusekalkulator - beregne lakselus per merd

Veterinærinstituttet har utviklet en modell som beregner forventet fremvekst av mobile stadier av lakselus, avhengig av temperatur.

Lusekalkulatoren baserer seg på prognoser fra en statistisk modell som er utarbeidet med grunnlag i detaljerte merddata fra hele utsett av fisk i perioden 2012 – 2014, fra 25 lokaliteter langs kysten fra Rogaland til Sør-Trøndelag. Disse dataene omfatter lusetellinger på fiskenivå, innsett av rensefisk, lusebehandlinger og temperatur.

Gå til lusekalkulator (ekstern applikasjon)