Sluttwebinar: SUCCEED - Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED har testet praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. I forbindelse med at prosjektet nå skal avsluttes inviteres det til webinar onsdag 25. oktober kl. 09.00-14.00. 

Her vil vi presentere hovedresultatene i prosjektet og fortelle om den nye kunnskapen som skal være grunnlag for å gi praktiske anbefalinger til melkeprodusenter. Webinarets målgruppe er melkeprodusenter samt rådgivere og andre interessenter i meierinæringen.

Målet med prosjektet har vært å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for ku-kalv samvær, tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk. 

Mange melkebønder prøver nå ut systemer der ku og kalv holdes sammen. Prosjektet vil være helt i front når det gjelder utvikling av slike systemer, og som ivaretar dyrevelferd og helse for ku og kalv, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukers krav til en praktisk og moderne drift. 

På sluttwebinaret vil vi presentere hvordan vi har utviklet funksjonelle, tekniske løsninger som tillater kontakt mellom ku og kalv i løsdriftsfjøs med melkerobot eller melkestall.

Opptak fra sluttwebinaret

Her kan du se opptak fra sluttwebinaret: 

0:00:00 Oversikt over SUCCEED ved Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet
0:12:55 Fjøsløsninger ved Knut Olav Øvreeide, TINE
0:36:14 SUCCEED-bingen ved Sabine Ferneborg, NMBU
0:45:52 Cow traffic in the SUCCEED pen ved Mikaela Mughal, Natural Resources Institute Finland
0:56:41 Ekstra melk til diende kalver ved Johanne Sørby, NMBU
1:17:11 Holdninger til ku-kalv samvær i verdikjeden ved Brit Logstein, Ruralis
1:29:18 Resultater fra en spørreundersøkelse til bønder ved Stine Grønmo Kischel, TINE 1:41:00 Intervjuer av melkeprodusenter med ku-kalv samvær ved Juni Rosann Engelien Johanssen, NORSØK
1:50:35 Oppsummering: Hvordan endrer holdninger til ku-kalv samvær seg? ved Brit Logstein
1:57:39 Tilvekst og ytelse på beite ved Juni Rosann Engelien Johanssen, NORSØK
2:10:59 Kan lengre tilvenning til separasjon være gunstig for både ku og kalv?, og Langtidseffekter: tilvekst og melkeproduksjon utover dieperioden ved Johanne Sørby, NMBU
2:32:27 Økonomi i ku-kalv samvær ved Martha Ebbesvik, NORSØK
2:45:43 Effekt av ku-kalv samvær på kalvehelse og jurhelse ved Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet
2:57:27 Morsatferd ved Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet
3:08:16 Cow-calf behaviour ved Laura Whalin, Veterinærinstituttet
3:18:49 Ku-kalv samvær og tanker om avl i fremtiden ved Bjørg Heringstad. GENO
3:23:04 Atferd ved separasjon ved Julie Føske Johnsen, Veterinærinstituttet
3:31:55 Spørsmål og diskusjon
3:47:03 Håndboka ved Cecilie Mejdell, Veterinærinstituttet
4:00:02 Avsluttende ord ved Håvard Nørstebø, TINE

Les mer om SUCCEED-prosjektet.         

Hvor
TEAMS
Når
25. oktober 2023, kl. 09.00 - 14.00