Kurs i veterinært beredskapsarbeid

Veterinærinstituttet inviterer til beredskapskurs hausten 2023. Kurset er retta mot veterinærar i dyrehelseforvalting og i produksjonsdyrpraksis, og er lagt opp slik at både erfarne og nyutdanna veterinærar vil kunna ha nytte av kurset.

Kurset er todelt, med ein webinardel 25. oktober og ein fysisk kursdag 1. november i lokala til Veterinærinstituttet Sandnes på Høyland.

Målet med kurset er å trena på korleis ein som veterinær førebur seg og handlar i ein beredskapssituasjon, og å hjelpa deltakarane til å bli trygge i si beredskapsrolle.

Webinardelen gir ei innføring i beredskapsarbeid og rollefordeling ved utbrot av listeførte dyresjukdomar, samt eit oversyn over aktuelle sjukdomar på frammarsj og diagnostiske kriterier. Under det påfølgjande praktiske treningsopplegget på Sandnes vil deltakarane få øva praktisk på feltobduksjon og prøvetaking. Ein feltobduksjon kan styrka eller svekkja mistanken om alvorleg smittsam dyresjukdom, avdekka dødsårsak, eller gi informasjon som er viktig for førebygging og behandling. Me vil derfor bruka tid på å gå gjennom vurdering av organfunn ved obduksjon, samt målretta prøveuttak og innsending. Deltakarane vil også få tørrtrena på avliving av produksjonsdyr. På den måten får ein, innanfor trygge rammar og god fagleg rettleiing, trena seg på fleire ulike prosedyrar som er sentrale ved eit alvorleg sjukdomsutbrot.

Etter gjennomført kursopplegg er målet at deltakarane har tileigna seg praktiske og teoretiske kunnskapar og evner for førebygging og handtering av smittsame dyresjukdomar, er blitt tryggare og meir rollemedvitne.

 • Inkludert i kurset er lunsj og kaffi under den fysiske delen av kurset, samt undervising og forbruksmateriell.
 • Det er ikkje deltakaravgift på kurset, men reisekostnader må dekkjast av deltakar/arbeidsgjevar.
 • Påmelding gjeld begge kursdagane, det vil ikkje vera mogleg å melda seg på berre den eine dagen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Skatvedt Jordal.

 • Program 25. oktober og 1. november
  DAG 1 - Webinar
  TidspunktTema
  10.00 - 10.10Velkommen og info
  10.10 - 10.40 Generelt om beredskap i Noreg
  10:40- 11:10Kva kan Veterinærinstituttet og Mattilsynet bidra med i ein beredskapssituasjon
  11:10-11:30Beredskap på garden - først på staden
  11:30-12:00Lunsj
  12.00 - 12:20Beredskapsarbeid i næringa
  12.20 - 12:50Samarbeid om beredskap
  12:50-13:00Diskusjon, spørsmål
  13:00-13:15Kaffipause
  13:15 - 13:35Sjukdomar på frammarsj - gris
  13:35-13:55Sjukdomar på frammarsj - småfe
  13:55-14:15Sjukdomar på frammarsj - storfe
  14:15-14:35Sjukdomar på frammarsj - fjørfe
  14:35-14:45Spørsmål
  14:45Avslutning
    
  DAG 2 - praktisk kursdag på Sandnes
  TidspunktTema
  10:00-10:30Smittevern og førebygging
  10:30-12:00Obduksjon - øving enkle prosedyrar
  12:00-12:45Lunsj
  12:45-15:30Feltobduksjon og praktisk prøvetaking 
  15:30-15:50Handsaming av prøvar 
  15:50-16:00Avslutning

  (Forbehold om endringar)

   

Meld deg på kurset her →

Frist for påmelding: 01. oktober 2023. 

NB! Ver tidleg ute! Det er plass til inntil 25 deltakarar på den fysiske kursdagen 1. november, og dermed vil påmeldinga bli stengt etter dei 25 første påmelde, eller når påmeldingsfristen er passert.

Hvor
Digitalt og fysisk (Sandnes)
Når
25. oktober 2023 kl. 10.00 - 1. november 2023 kl. 10.00