Formiddagsseminar om soppmiddelresistens – den neglisjerte resistensen

Resistens mot midler som brukes til å behandle soppinfeksjoner er et stort og økende folkehelseproblem internasjonalt. I Norge er forekomsten fortsatt lav og det er tid til gjøre noe. 23. januar inviterer tenketanken ResAzoleNet til formiddagsseminar om soppmiddelresistens i Oslo.

{{GALLERY}}

Soppinfeksjoner tar livet av over 1 millioner mennesker i verden hvert år.

Forskerne forventer at tallet vil stige, fordi soppen i høyt tempo utvikler resistens mot azoler, som er den viktigste klassen av medikamenter som brukes til å forebygge og behandle soppinfeksjoner hos mennesker og dyr. Likevel får soppmiddelresistens liten oppmerksomhet sammenlignet med antibiotikaresistens.

Kan bli et alvorlig folkehelseproblem

Norge er fortsatt i en gunstig situasjon, men dersom vi ikke gjør noe, vil soppmiddelresistens kunne utvikle seg til å bli et alvorlig folkehelseproblem også her.

Tenketanken ResAzoleNet, som ledes av Veterinærinstituttet, inviterer til formiddagsseminar om soppmiddelresistens 23. januar 2019 i Oslo.

På seminaret vil forskerne blant annet legge frem en kunnskapsoppsummering om soppmiddelresisistens og tiltak for å hindre at soppmiddleresistens utvikler seg til å bli like alvorlig i Norge som det er internasjonalt.

Formiddagsseminar

Kontaktpersoner: Seniorforsker Ida Skaar og senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås

Les mer om tenketanken ResAzoleNet

null
Hvor
Grand Hotel Oslo
Når
23. January 2019, kl. 08.30 - 12.00