AquaNor 

Fokus på fiskehelse og fiskevelferd.

Between Scylla and Charybdis – Fish health under pressure. Seminar on fish health, AquaNor 2017. The seminar was a cooperation between Sernapesca, Chile, Norwegian Food Safety Authority and Norwegian Veterinary Institute.

Presentations from the seminar: 

Hvordan går det med laksen i oppdrettsanleggene? Seminar av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet.

Seminaret består av tre bolker med tre korte foredrag som angår fiskevelferd og litt tid for spørsmål. Helt til slutt i seminaret blir det en knapp halvtime med spørsmål og diskusjon rundt hovedtemaene. Programmet ledes av Kjell Maroni fra Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

Program 16. august

13:30 - Hvordan går det med oppdrettsfisken i sjøanleggene?
Ved Tore S. Kristiansen (Havforskningsinstituttet)

13:40 - Dokumentasjon av velferd

 • FISHWELL - et velferdsleksikon, ved Chris Noble (Nofima) og Lars H. Stien (Havforskningsinstituttet)
 • Velferdsvurdering i produksjonssystemer for laks, ved Jelena Kolarevic (Nofima) og Lars H. Stien (Havforskningsinstituttet)
 • Hvordan spørre laksen om håndteringen er ok? Ved Stine Gismervik (Veterinærinstituttet)
 • Spørsmål fra publikum

 14:20 Utfordringer

 • Utfordringer sett fra Mattilsynet, ved Margareth Bergesen (Mattilsynet)
 • Rensefisken trenger bedre HMS, ved Fredrik Staven (Nord Universitet)
 • Fiskens velferd ved behandling mot lakselus, ved Stine Gismervik (Veterinærinstituttet)
 • Spørsmål fra publikum

 15:00 Fremtidens løsninger

 • Nye teknologier for overvåkning av laksens tilstand og atferd, ved Martin Føre (Sintef Ocean)
 • Lukka og semi-lukka teknologi for økt helse- og sykdomskontroll, ved Lill-Heidi Johansen (Nofima)
 • Konsepter for overvåking av mikrobielle samfunn i oppdrett, ved Kari Attramadal (Sintef Ocean)
 • Diskusjon og spørsmål fra publikum

Sted

AquaNor - Conference tent near main entrance

Spørsmål?

Kontaktperson: Brit Tørud, tlf. 9091 6148, E-post: brit.torud@vetinst.no

Hvor
Klostergata 90 Trondheim
Når
16. august 2017, kl. 13.30 - 15.30
Påmelding
Ingen påmelding