Wenche Støldal Gulliksen

Overingeniør, Molekylærbiologi

Fagområder
Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 90672270
Tlf
+47 90672270
E-post
wenche.stoldal.gulliksen@vetinst.no


Forskningsprosjekter

HUNT én helse

HUNT én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi