Tram Thu Vuong

Forsker, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi
Mobilnr
4790090828
E-post
Tram.Thu.Vuong@vetinst.no

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse