Rikki Franklin Frederiksen

Forskning mattrygghet og dyrehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ICONIC

Antimikrobiell resistens er en av verdens mest alvorlige trusler, og kunnskap om hvordan resistens utvikles, spres og kan forebygges er svært viktig for folke- og dyrehelse, og for matsikkerhet og bærekraft. 

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser