Øyvor Kolbjørnsen

Høyrisikoagens og patologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.

The main objective of the project is to acquire new knowledge about a health problem preliminarily designated gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.
Prosjektperiode
2006 - 2011
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiFôrtrygghet, Mykotoksiner, Patologi