Send inn prøve smådyr

Last ned innsendingsskjema, se hvordan prøver skal pakkes og merkes, se informasjon om post og frakt ved innsending og finn riktig adresse.

Innsendingsskjema

Dette er standard innsendingsskjema som du fyller ut elektronisk, skriver ut og sender inn sammen med prøven.

Innsendingsskjema

Pakk prøvene i tre lag emballasje

  • Lekkasjesikre primærbeholdere (svaber med transporthylse, blodprøveglass, plastbeger, etc.).
  • Lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver).
  • Tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.).
  • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på innsendingsskjemaet.
  • Alle pakker med biologisk prøvemateriale merkes i tillegg på ytteremballasjen med «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B» (bokstaver skal være minimum 6 mm høye) ved siden av merket.

Se for øvrig veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Husk:

  • Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema!
  • Sprøyter og hansker skal ikke brukes som emballasje.

Ønsker du å vite hva det koster?

Prisliste og analysetilbud