Send inn prøve fra fjørfe 

Du kan enten bruke vår elektroniske prøveinnsendings tjeneste (EPI) eller innsendingsskjemaet under. 

Innsendingsskjema

Innsendingsskjema fyller du ut elektronisk, skriver ut og sender inn sammen med prøven.

Innpakking og merking

Pakk prøvene i tre lag emballasje

  • Lekkasjesikre primærbeholdere (svaber med transporthylse, blodprøveglass, plastbeger, etc.).
  • Lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver).
  • Tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.).
  • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på innsendingsskjemaet.
  • Alle pakker med biologisk prøvemateriale merkes i tillegg på ytteremballasjen med «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B» (bokstaver skal være minimum 6 mm høye) ved siden av merket.

Husk:

  • Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema!
  • Sprøyter og hansker skal ikke brukes som emballasje.

Se for øvrig veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Bestill innsending og finn riktig adresse 

Ønsker du å vite hva det koster?

Prisliste og analysetilbud