Prøvetaking av skjell

Informasjon om prøvetaking og innsending av skjell for analyse.

Ta kontakt med laboratoriet før prøveinnsendelse for å diskutere problemstilling, avtale tidspunkt for innsendelse, og for å avklare detaljer som antall, størrelse og prøvetakingspunkter. Veterinærinstituttet Bergen (55 36 38 38) 

 • Ønsket antall skjell varierer med problemstilling.
 • Hvis mulig, velg skjell med tegn på sykdom.
 • Det skal sendes inn flere skjell enn antall behov da det beregnes noe transportdødelighet og “feiltolking” av døde skjell som levende.
 • Begrodde skjell renses/skrubbes noe før pakking.
 • For at skjellene skal være levende ved ankomst til laboratoriet må de være riktig pakket.
  • For å unngå å miste vannet i kappehulen må de ligge horisontalt, med den buede skalldelen ned for østers og kamskjell, lagvis, kjølig og med et lett trykk på toppen for at de ikke skal åpne seg.
 • En isoporeske er velegnet emballasje. Skjellene skal være fuktige, gjerne med avispapir, treull, tang eller lignende dynket i sjøvann mellom lagene, men må ikke transporteres nedsenket i vann. Hele volumet i kassen må fylles, slik at skjellene ikke forflytter seg under transporten. Det skal ligge et kjøleelement på toppen. Kassen lukkes med pakketape. Lag hull i lokket.
 • Pakken skal merkes med ”Forsiktig Levende dyr”.
 • Transport må skje så raskt som mulig slik at skjellene er på laboratoriet innen 24 timer etter at de ble tatt opp av vannet.
 • Forsendelsen bør skje tidlig i uken og etter avtale med laboratoriet, slik at skjellene rekker å bli prosessert før helgen.

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve